مشتمل بر انوع پاركت با چوب هاي جنگلي،لمينيت ،كفپوش هاي pvc ،به روز ترين سراميك هاي كف، انواع كفپوش هاي اپوكسي با طرح هاي مجازي سه بعدي ١-پاركت ٢-لمينيت ٣-كفپوش هاي pvc ٤-سراميك كف ٥-كفپوش اپوكسي