كناف فوق تخصص و مجري انواع سازه هاي درايوال (ديواري)و درايسيل (سقفي) كناف ايران در طرح هاي فول دكور،نيم دكور و ساده براي سقف،ديوار و ميز هاي tv روم. با اكيپ هاي مجرب و متعهد ،با و بي مصالح. مركزيت پخش متريال كناف در استال البرز. ١-طرح هاي سقفي ٢-طرح هاي دكوراتيو ديواري و ميز Continue Reading